Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
wtorek, 2 września 2014, 245 dzień roku, imieniny Dionizy, Izy, Juliana
wtorek, 2 września 2014
245 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
imieniny
Dionizy, Izy, Juliana
Aktualności
 
 
 
           
- 1000_pierwszych_dni_logo_rgb.jpgW dniu 18 sierpnia 2014 r. w Domu Kultury w Koszęcinie odbyły się warsztaty edukacyjne, które zostały zainicjowane przez Bank Żywności w Częstochowie dotyczące Programu ,,1000 pierwszych dni dla zdrowia’’.  Głównym celem warsztatów było podniesienie świadomości przybyłym mamom w zakresie właściwego odżywiania dzieci do 3 roku życia, w szczególności w aspekcie zapobiegania chorobom metabolicznym oraz zapewnienia właściwego rozwoju fizycznego dzieci. Podczas spotkania uczestnicy otrzymali materiały informacyjne i poradniki wspierające właściwe odżywianie dzieci w pierwszych 36 miesiącach życia. W warsztatach wzięło udział  7 mam z których trzy przybyły z dziećmi. Dla najmłodszych pod opieką pracownika GOPS-u zorganizowano mały kącik zabaw aby mamy mogły brać udział w warsztatach.
 
 

         
INFORMACJA
 

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od dnia 01 sierpnia 2014 roku można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 034 3524083 wew. 28.
 
Jednocześnie informujemy, iż Dział Świadczeń Rodzinnych w okresie od 1.08.2014 roku do 14.08.2014 roku bedzie czynny:
- poniedziałek, czwartek w godzinach od 7.30 do 14.30
- wtorek od 7.30 do 15.00
- piatek od 7.30 do 14.00
- każda środa nieczenne. 
 
 
 

 
                                                                                                    
INFORMACJA 
 
 
W dniu 18 sierpnia 2014r. w godzinach od 10.00 - 12.15 w sali Domu Kultury w Koszęcinie odbędą sie warsztaty edukacjyjne, które zostały zainaugurowane przez Bank Żywności "1000 pierwszych dni dla zdrowia" gdzie grupą docelową w programie będą rodzice dzieci do lat 3 oraz kobiety w ciąży - podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie.
 

 
         
INFORMACJA
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie  zaprasza na prelekcje organizowane przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach.

Ideą prelekcji są działania mające na celu rozpropagowanie  programów profilaktycznych dla podopiecznych GOPS na temat profilaktyki nowotworowej połączone z instruktażem samobadania piersi na fantomie, które prowadzone będą przez kadrę medyczną Centrum Onkologii – Instytutu.

Spotkanie odbędzie się 3 października 2014 roku  w godzinach od 9.00 do 11.15 w sali Domu Kultury w Koszęcinie.

Wszytskich chętnych do udziału a korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie  -  Zapraszamy.

 

 
- logo_koszecin__.jpg
INFORMACJA  
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie informuje, iż od 1 lipca 2014 roku nastąpiła zmiana dotycząca podziału terenu oraz zmiany dotyczące pracowników socjalnych obsługujących teren. 

 

Specjalista pracy socjalnej  mgr Bożena Klama - Koszęcin - rejon I oraz ul. Dąbrówki, Cieszowa, Irki, Rzyce

Starszy pracownik socjalny Gabriela DziukKoszęcin - rejon II, Rusinowice, Piłka

Główny specjalista pracy socjalnej mgr Marlena SzulcKoszęcin - rejon III poza ulicą Sobieskiego oraz Dąbrówki, Strzebiń  - rejon I ( poza ulicą Lubliniecką ), Bukowiec

Specjalista pracy socjalnej mgr Justyna Bambynek - Koszęcin -  rejon IV oraz ul. Sobieksiego, Brusiek, Sadów, Wierzbie, Nowy Dwór, Dolnik

Specjalista pracy socjalnej mgr Emilia Ulfik - Strzebiń - rejon II oraz ul. Lubliniecka, Łazy, Prądy, Lipowiec

Pracownik socjalny - Patrycja Podgórna - Koszęcin - ul. Lubliniecka, Powstańców Śląskich, Korczaka

 

 

 


- karta_duzej_rodziny_.png                        - mpips.jpg

Od 16 czerwca 2014 roku w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci
mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. 

O Kartę Dużej Rodziny starać może się rodzina z minimum trójką dzieci bez względu na dochód. Wnioski składa się w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania. W Koszęcinie przyjmowaniem wniosków zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych.  Imienne karty z numerem PESEL wydawane są każdemu członkowi rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem lokalnych dla dużych rodzin.

Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie rodzina.gov.pl i będzie na bieżąco aktualizowany. 

 

 
 

 

- logo_koszecin__.jpg            

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie współpracując z Bankiem Żywności w Częstochowie otrzymał artykuły żywnościowe dla dzieci w wieku 0-3 z rodzin najuboższych korzystających z pomocy ośrodka. W zestawie były między innymi produkty mleczne – deserki mleczne i musy firmy BoBovita. Rodziny, które otrzymały żywność zostały wylosowane przez system. Toczą się rozmowy dotyczące wznowienia programu pomocy w zakresie dożywiania dla najuboższych.

10 marca 2014r. Rada Europejska formalnie przyjęła utworzenie Funduszu Europejskiej Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który będzie kontynuacją programu PEAD. Nowy program będzie obowiązywać w latach 2014 – 2020.

Parlament Europejski zawarł porozumienie z Radą Europejską i utrzymał budżet nowego funduszu FEAD na poziomie 3,5 miliarda euro. Rozpoczęcie nowego programu pomocy najbardziej potrzebującym prognozowane jest na jesień br. Wśród organizacji rekomendowanych przez MPiPS do dystrybucji żywności w ramach programu FEAD znalazły się: Federacja Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Bank Żywności w Częstochowie zaingerował realizacje programu „100 pierwszych dni dla zdrowia” współfinansowanego przez Fundację Nutrica. Jedną z grup docelowych w programie będą rodzice i dzieci do 3 lat oraz kobiety w ciąży – korzystający ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie. Bank Żywności w Częstochowie planuje zorganizowanie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszęcine warsztatów edukacyjnych. Warsztaty trwać będą 1,5  godziny i będą prowadzone przez specjalistów w zakresie właściwego odżywania najmłodszych. Uczestnicy  warsztatów otrzymają materiały informacyjne. Warsztaty będą przeprowadzone w Domu Kultury w Koszęcinie od czerwca do października br. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie chcąc wzmocnić  działania mające na celu rozpropagowanie idei  programów profilaktycznych, planuje zorganizowanie bezpłatnych wykładów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie na temat profilaktyki nowotworowej połączone z instruktażem samobadania piersi na fantomie, które przeprowadzone będą przez kadrę medyczną Centrum Onkologii – Instytutu. Świadomość społeczna i wiedza mają podstawowe znaczenie w walce z rakiem, a wykonywanie regularnych badań profilaktycznych w przypadku ewentualnej niekorzystnej diagnozy, znacząco zwiększa szanse na wyleczenie, dzięki wczesnemu rozpoznaniu nowotworu. Organizatorem akcji będzie centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach na mocy umowy podpisanej w Ministerstwem Zdrowia, który pełni role Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego.

W celu uzyskania informacji na temat akcji prosimy o kontakt  pracownikami Ośrodka.

Wszystkich chętnych do udziału a korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w Koszęcinie
prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi.

 

- logo_bz.jpg              - logo_rak_piersi.jpg         - logo_onko.jpg

 

 

 

 

 


Z przemocy nigdy nie wynika nic dobrego.

Martin Luther King

 

Przemoc to jednorazowe albo powtarzające się, umyślnie działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą".

 ****definicja przemocy zawarta w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie art. 2. pkt 2.****

 

Przemoc stała się zjawiskiem powszechnym a wiec społecznym. Dotyka ona bowiem środowiska, z którego tworzą się i wyrastają społeczeństwa, a które powinno być od niej całkowicie wolne i w specjalny sposób przed nią chronione. Tymczasem okazuje się, ze to z rodzin wysącza się przemoc najgroźniejsza i najtragiczniejsza w skutkach najpierw dla jednostek a w rezultacie mająca wpływ na kształt całego społeczeństwa – przemoc domowa. Dlatego wychodząc naprzeciw problemom społecznym a w tym szczególnym przypadku przemocy w rodzinie Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nawiązali współpracę z Krakowską Akademią Profilaktyki i uczestniczą w kampanii "Reaguj na przemoc" w związku z czym otrzymaliśmy ulotki i plakaty, adresowane do osób doznających przemocy w rodzinie, do świadków, a także do sprawców. Dzięki udziałowi w projekcie mieszkańcy gminy Koszęcin dowiedzą się, w jaki sposób mogą szukać pomocy i wsparcia, a także jak mogą pomóc osobom potrzebującym interwencji w sytuacji występowania przemocy w rodzinie.

                                                                                                               

 

Na mocy zarządzenia Komendanta Głównego Policji procedura "NIEBIESKIEJ KARTY" była realizowana przez Policję od 1998roku. Od 2004 roku stała się ona obligatoryjna dla pracowników socjalnych.

Znowelizowana Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobowiązała do realizacji "Niebieskiej Karty" pięć służb: Policję, jednostki pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, instytucje oświaty i ochrony zdrowia.

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" w przypadku powzięcia podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny albo przez osobę będącą świadkiem przemocy domowej.  Zgodnie z prawem podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieska Karta" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Prawo gwarantuje, że:

  • wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istniej podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
  • rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowania godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.
  • w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.
  • w ramach procedury pracownik socjalny udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym informacji o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Marlena Szulc
Galeria 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie, ul. Sobieskiego 11a, 42-286 Koszęcin
tel.: +48.343524083, fax: +48.343524083, email: gopskoszecin@poczta.onet.pl, http://www.gops.koszecin.pl
NIP: 575-10-50-863, Regon: 150504649
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI